Thẻ: Phương pháp dựa vào thống kê các con lô thường về