Ngoài soi lô câm đầu thì bạn còn có thể soi lô câm đuôi