Thẻ: Phương pháp dựa vào các cặp lô thường về cùng nhau